CHIA SẺ CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG

              Bất kỳ một công trình xây dựng nào không thể bỏ qua công tác xây dựng phần lớn các công trình đêu dựa vào công tác thiết kế và tinh hình thực tế để khớp nối sao cho công tác xây dựng được thuận tiện nhất. các thông tin cơ bản được lấy từ hồ sơ thiết kế thi công như kích thước,khối lượng vật liệu, đinh mức... Tình hình thực tế  như mặt bằng xây dựng, hướng xây dựng, công tác ăn ở cho công nhân, vị trí tập kế vật liệu, chất địa(Móng), nước, điên...căn cứ vào thực tế chủ đầu tư đưa ra biện pháp thi công.

               Đòi hỏi chủ đầu tư phải chuản bị giúp cho việc thi công được tốt hơn tránh trường hợp trông chéo lên nhau giữa các phần, khi đó chủ đầu tư bắt tay vào xây dựng lúc này công tác kỹ thuật được chủ đâu tư,giám sat,nhà thầu tuân thủ  theo thiết kế, tiến hành thi công.... trong quá trình thi công luôn xảy ra các sai xót do ý thức chủ quan và khách quan điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế...

               Các vấn đề quan trọng trong thi công xây dựng. Xác định chất đia (đât), kết cấu, vât liêu,điện, nước đó luôn là chủ đề nóng trong công tác xây dựng mà chủ đâu tư mong muốn, nó những yếu tố có ảnh hưởng nâu dài đối với sự tồn vong của một công trình.

                Với mong muốn giải quyết tất cả các vấn đề một các triệt để kientaoxanh.com luôn đông hành cùng chủ đâu tư giải quyết các vấn đề trong công tác xây dựng, giúp giảm chi phí phát sinh không cần thiết (lãng phí) ảnh hưởng đến kinh tế, chất lượng của công trình.Với các gói phù hợp nhất với chủ đầu tư như tổ chức thi công,tư vân giám sat ,Và chọn gói.

 

QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG

               Quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng là hoạt động vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình xây dựng. Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một số nhiệm vụ chính của công tác quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình.

Công tác chính của Quản lý dự án và giám sát thi công

Đâu là các nhiệm vụ chính của công tác quản lý dự án và giám sát thi công?

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Gồm các công tác chính:

  • Quản lý tiến độ, chất lượng
  • Quản lý chi phí
  • Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
  • Quản lý rủi ro
  • Các công tác quản lý khác

Nội dung chi tiết:

- Nắm rõ, phân tích và đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án đồng thời nắm được các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý, kiểm soát dự án

- Xem xét, đánh giá những thay đổi trong thiết kế, thi công xây dựng, mua sắm vật tư, trang thiết bị, ATLĐ, VSMT và PCCN, chạy thử nghiệm thu và bàn giao công trình, đào tạo vận hành,…đồng thời đảm bảo cho các thay đổi trên không ảnh tới an toàn, chất lượng cũng như tiến độ thực hiện dự án

- Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu

- Giám sát, điều hành tiến độ và chất lượng thực hiện hợp đồng của các nhà thầu

- Xem xét, kiểm tra các tài liệu của các nhà thầu theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư

- Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) phù hợp với tổng tiến độ và các mốc quan trọng đã được duyệt

- Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ thực hiện và hoàn thành tiến độ thi công của các nhà thầu. Đưa ra các biện pháp xử lý và điều chỉnh kịp thời khi có sự chậm trễ nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ

- Giám sát và điều hành các nhà thầu nhằm đảm bảo việc thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và khoảng thời gian quan trọng của dự án

- Xem xét, kiểm tra biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch chất lượng của nhà thầu

- Quản lý các rủi ro liên quan đến dự án

- Lập, kiểm tra, điều hành kế hoạch và các điều kiện để tiến hành thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu cho phù hợp với tổng tiến độ

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các nhà thầu

- Kiểm tra kế hoạch, điều hành quá trình đào tạo của các nhà thầu đào tạo, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ của các nhà thầu

 

 GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo các quy định hiện hành

- Đánh giá sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng. Công tác đánh giá kiểm tra gồm: kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng, giấy phép sử dụng máy móc thiết bị, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu, các sản phẩm phục vụ cho công tác thi coogn xây dựng,…

- Đánh giá, kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư nguyên liệu cũng như các thiết bị lắp đặt vào công trình

- Xem xét, kiểm tra về chứng nhận chất lượng của các thiết bị, sản phẩm xây dựng, vật tư nguyên liệu,…

- Giám sát kiểm tra các công tác trong quá trình thi công xây dựng công trình:

- Theo dõi, giám sát biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình

- Kiểm tra và giám sát một cách thường xuyên và khoa học quá trình triển khai công việc của nhà thầu thi công. Viết nhật ký giám sát và biên bản kiểm tra

- Xác nhận bản vẽ hoàn công

- Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo các quy định hiện hành

- Nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng

- Yêu cầu điều chỉnh khi phát hiện các sai sót về thiết kế

- Kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình khi có nghi ngờ về chất lượng

- Phối hợp giải quyết các vướng mắc và phát sinh trong thi công xây dựng công trình