Đôi với các đơn giá thi công do biến động của thị trường về vật liệu, Thể loại công trình, tính chất công trình, điều kiện thi công... cho lên tạm thời chúng tôi chưa đưa ra được đơn giá cụ thể.

Lên chủ đầu tư có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chuẩn nhất sát nhất với thị trường tại thời điểm gửi hồ sơ thi công.

                                                                                                                                                 Chân trọng cảm ơn !