CÔNG TÁC  TỔ CHỨC THI CÔNG

            Để biến các tác phẩm trên giấy (Thiết kế) công tác tiếp theo đối với chủ công trình là bắt tay vào thi công công tác chuẩn bi rất quan trọng dự trên các yêu cầu và thông số kỹ thuật thiết kế đưa ra chủ đầu tư tiên hành lập dự toán " bóc tách từng phần kiểm soát vật liêu... chuẩn bị mặt bằng, vật liệu các vấn đề thủ tục thi công, nhân công, tổ chức thi công... là các yếu tố không thể bỏ qua. nó ảnh hưởng đế chất lượng công trình, sai thiết kế, ảnh hưởng tới kinh tế tài chinh...

               Với mong muốn giúp chủ đâu tư trong giai đoan thi công chung tôi "kientaoxanh" luôn đưa ra các chuẩn mực trong công tác thi công giúp chủ đầu tư một cách nhanh nhất. mỗi công trình có đặc điểm riêng cả về yếu tốt khách quan lẫn yếu tố chủ quan đều quyết đinh tới chất lương công trinh.

              Với đội ngũ thi công chuyên nghiệp chung luôn tuân thủ chặt trẽ các vấn đề  kỹ thuât trong thi công và tổ chức thi công. tùy vào từng thể loại công trình mà đưa ra phương pháp thi công hợp lý nhất.

2.THỂ LOẠI THI CÔNG       

THỂ LOẠI THI CÔNG       

 

Lời hứa của chúng tôi là nhà thầu là xây dựng giá trị cộng đồng cho mọi dự án đồng thời cung cấp chuyên môn, dịch vụ khách hàng đặc biệt và xây dựng chất lượng.

Next Previous Chứng Nhận